Sjuksköterskebemanning

Vi har specialiserat oss inom äldreomsorg

 

Vi har valt att specialisera oss inom sjusköterskebemanning i äldreomsorgen, men erbjuder även tjänster mot psykiatri och LSS. Idag hjälper vi både kommunala och privata utförare inom äldreomsorgen. Vi vill hjälpa våra kunder att lyckas med sina hälso- och sjukvårdsuppdrag genom att förse dem med kompententa, engagerade och pålitlliga sjuksköterskor.

 

Vi erbjuder också våra kunder möjligheten att bli våra samarbetspartner. Detta innebär att vår personal arbetar med Consulting för att ditt kvalitetsmål ska säkras.

Jourverksamhet

 

Vi har jourverksamhet inom äldreomsorg och socialpsykiatrin. Det är ett smidigt sätt att lösa behovet av sjukskötersketjänster på jourtid. Vår jourtjänst erbjuds från kl. 16.00 - 08.00 vardagar och 00.00-24.00 på helger och röda dagar.

 

Vi är idag verksamma i Linköping, Söderköping, Valdemarsvik, Flen och Jönköping.

 

Läs mer

Samarbetspartner

Vi söker vårdföretag som är verksamma inom äldreomsorg för att bli samarbetspartner med. Just nu letar vi företag i Östergötland, Jönköping och Sörmland.

 

Läs mer om oss

Vi hjälper våra kunder att lyckas med sina hälso- och sjukvårdsuppdrag.

Klinik 24 Sverige AB

KUNDSERVICE

  • BESÖKADRESS:
  • Westmansgatan 47
  • 582 16 LINKÖPING
  • TELEFON:
  • 013-12 24 24
  • EMAIL:
  • kundservice@klinik24.se

 

VÅRA TJÄNSTER

  • Personalbemanning
  • Jourverksamhet
  • Consulting